Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Biskupství

Z Multimediaexpo.cz

Biskupství je v katolické církvi označení pro sídlo či úřad biskupa. Odlišujeme biskupství, k němuž přísluší diecéze a které tedy spojuje titul biskupa s konkrétním úřadem spravujícím diecézi, a tzv. titulární biskupství, ke kterému žádná diecéze (a tudíž ani ji spravující příslušný úřad) nepřísluší. Biskupství a arcibiskupství v Česku:
Reálně existující
Arcibiskupství olomoucké
Arcibiskupství pražské
Biskupství brněnské
Biskupství českobudějovické
Biskupství královéhradecké
Biskupství litoměřické
Biskupství ostravsko-opavské
Biskupství plzeňské
Zaniklá a titulární