Vodní nádrž Lipno

Z Multimediaexpo.cz

Pohled na část Lipenské nádrže z vyhlídky věže.
Elektrárna vodní nádrže

Lipno, Údolní nádrž Lipno či Lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 19521959. Jde o rozlohou největší přehradu a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za České či Jihočeské moře). Hráz přehrady se nachází v obci Lipno nad Vltavou.

Obsah

Hráz

Sypaná přehradní hráz nádrže Lipno I

Hráz je sypaná s těsnicím jádrem, vybavená ocelovými kesony a betonovými výpustěmi.
Koruna hráze se nachází na kótě 729 m n. m. Výška hráze je 25 m. Délka hráze je 296 m.

Ostrovy

V nádrži se nachází vedle několika menších ostrůvků a větší ostrov zvaný Tajvan.

Využití

Lipno je významnou lokalitou pro rekreační pobyt u vody a vodní sporty a sportovní rybolov. Dále jde o zásobárnu vody a zdroj elektrické energie (součástí přehrady je též vodní elektrárna Lipno I). V neposlední řadě je třeba zmínit, že Lipno je jedinou českou přehradní nádrží, kterou je možno použít k boji proti skutečně velkým (sto až několiksetletým) povodním, protože ono jediné má dostatečnou kapacitu, aby mohlo za stavu výraznějšího vypuštění dlouhodobě přijímat podstatně větší množství vody, než vypouští.

Lipno jako prostředek proti povodním

Stále udržovaný retenční prostor vodní nádrže Lipno (bezpečnostní rezerva pouze pro případ povodní) má objem asi 12 mil. m3 vody. Vypuštěním zásobního prostoru nádrže lze zvýšit retenční kapacitu nádrže na maximálně 186 148 000 m3. To se však nedělá, neboť by to bylo v rozporu s dalšími úlohami nádrže.

Při zničujících povodních v srpnu 2002 byla Lipno zaskočeno jen s minimální retenční rezervou a nedokázalo povodeň pojmout. Naproti tomu při jarních povodních v roce 2006, které byly očekávány, mělo Lipno připravenu rezervu asi 150 milionů metrů krychlových vody a povodeň bez potíží pojalo.

Ochrana přírody

Většina Lipenské přehrady leží uvnitř CHKO Šumava.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vodní nádrž Lipno
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vodní nádrž Lipno