Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Zemská kůra

Z Multimediaexpo.cz

Zemská kůra jako jedna z geosfér Země

Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země.

Zemské těleso se skládá ze tří soustředných sfér: kůry, pláště a jádra. Hranice mezi sférami tvoří plochy nespojitosti (diskontinuity). Tyto plochy vyjadřují náhlé změny chemických a fyzikálních vlastností látek uvnitř Země. Kůru od pláště odděluje tzv. Mohorovičičova plocha diskontinuity, na níž se odrážejí a lomí zemětřesné vlny. I v kůře existují další podružné plochy nespojitosti, jejichž průběh však není souvislý. Nejdůležitější z nich je tzv. Conradova plocha, považovaná za hranici mezi svrchní (granitovou) a spodní (bazaltovou) vrstvou kůry.

Zemská kůra (tzv. SIAL) je tvořena žulovou (granitovou) a čedičovou (bazaltovou) vrstvou. Její mocnost (tloušťka) se pohybuje od 6 km do 70 km. Nejsilnější je na kontinentech pod pohořími, nejtenčí (6-8 km) pod oceány, kde chybí žulová vrstva. V Českém masívu se mocnost kůry pohybuje kolem 35 km. Názvy granitová a čedičová neznamenají petrografické složení, jde o subjektivní označení vrstvy názvem, který nejvíce odpovídá známým fyzikálním vlastnostem horniny skládajících tyto vrstvy. Složení pevninské kůry je značně pestřejší následkem složitějšího vývoje pevnin. Během vývoje Země se do kůry z pláště přesunuly lehce tavitelné a specificky lehčí složky, především sloučeniny křemík, draslík, hliník, vápník, sodík a pod. Průměrná hustota kůry činí 2,85.

Zemskou kůru tvoří různé horniny složené z nerostů. Kromě nich jsou v zemské kůře obsaženy i plyny a voda s různým množstvím rozpuštěných látek. V zemské kůře se nacházejí téměř všechny chemické prvky.

Rozdělení

 1. kontinentální-má 3 vrstvy a proměnlivou tloušťku, tvoří kontinenty, šelfy, kontinentální svahy
 2. oceánskou-dvouvrstvá, tenčí, tvořící dna oceánu, pánve, příkopy
 3. přechodnou-nejvzácnější, třívrstvá (dno Černého moře)

Složení žulové vrstvy

 • SiO2 - 69 %
 • Al2O3 - 14 %
 • Fe2O3 + FeO - 4 %
 • Ostatní 5 %

Složení čedičové vrstvy

 • SiO2 - 48 %
 • Al2O3 - 15 %
 • CaO - 11 %
 • Fe2O3 + FeO - 11 %
 • MgO - 9 %
 • Ostatní 6 %


      Tektonické desky
 Velké desky

AfrickáAntarktickáAustralskáEurasijskáIndickáJihoamerickáPacifickáSeveroamerická

Malé desky

ArabskáFilipínskáJan MayenJuan de FucaKaribskáKokosováNazcaScotia