Vulva

Z Multimediaexpo.cz


Vulva (z latiny), česky lůno nebo zastarale kep, je název pro vnější ženské pohlavní orgány. Skládá se z poševní předsíně, v níž ústí močová trubice a pochva. Vpředu se nachází klitoris. Vulva je chráněna ze stran dvěma páry stydkých pysků (velkými a malými). Vulva je využívána při močení, pohlavním styku, menstruaci a porodu. Často se pro vulvu používá pojem „vagína“, ale tento název je nepřesný, protože vagína je jen ústí ve vulvě. Je to podobný vztah, jako kdyby se ústa nazývala hrdlem.

Obsah

Části vulvy

Vulva s částečně oholeným pubickým ochlupením

Měkká trojhranná vyvýšenina před vulvou je tuhý tukový polštář pokrývající stydkou kost. Nazývá se stydký pahorek (mons pubis) a někdy je označován jako „Venušin pahorek“ (lat. „mons veneris“). Po pubertě jej pokrývá pubické ochlupení. Podobně mohou být pokryty ochlupením i malé a velké stydké pysky (labia). Starší český název pahorku je hrma. Velké stydké pysky (labia maiora) jsou kožní řasy, které zcela nebo částečně zakrývají ostatní části vulvy. Barva vnější části velkých stydkých pysků je obvykle podobná barvě na jiných částech těla, i když to neplatí vždy. Vnitřní část, kůže podobná sliznici, je obvykle růžová nebo nahnědlá. Velké stydké pysky přecházejí vzadu do hráze. Mezi nimi se nalézá stydká štěrbina (rima pudendi), v níž jsou malé stydké pysky. Vpředu přechází ve Venušin pahorek. Malé stydké pysky (labia minora) jsou na dotyk velmi citlivé měkké kožní řasy uvnitř velkých stydkých pysků. Ačkoli se nazývají malé, bývají někdy větší než velké, takže bývají viditelné. Jsou pokryté kůží podobající se sliznici. Je v ní také mnoho mazových žlázek. Malé stydké pysky uzavírají poševní předsíň. V poševní předsíni (vestibulum vaginae) je vpředu poštěváčková kapuce, která kryje klitoris (clitoris). Za ní (nebo pod ní) se nalézá nejprve ústí močové trubice (urethra) a pak poševní vchod. U panen kolem něho poševní předsíň přechází do panenské blány (hymen), která chrání pochvu. Poševní otvor je normálně zavřený a stěny pochvy se vzájemně dotýkají. Trochu pod a do stran od poševního vchodu jsou Bartholiniho žlázy, které v případě, že je žena sexuálně vzrušená, produkují lubrikující látku, která usnadňuje průnik při pohlavním styku. Velké stydké pysky vzadu u řitního otvoru přecházejí do oblasti, která se nazývá hráz (perineum). Hráz bývá někdy narušena při komplikovaném porodu, takže se někdy před porodem nastřihuje. Vzhled a velikost částí vulvy se mezi ženami liší. Je běžné, že vulva není zcela levopravo symetrická.

Vztah k mužským pohlavním orgánům

Vulva je v řadě znacích podobná mužským pohlavním orgánům, protože s nimi mají společný vývoj.

Vulva v kultuře

Vyobrazení vulvy
Paleolit, Musée des antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye

V některých kulturách, včetně moderní západní civilizace, mají některé ženy úplně oholenou či jinak upravenou celou vulvu nebo její část. Jedná se o momentální fenomén ve Spojených státech amerických, ačkoliv byl již po staletí módní, obvykle ve formě použití vosku a to v mnoha zemích východní Evropy a státech Středního východu. Obvykle se věřilo, že je to mnohem hygieničtější. Vysoce střižené plavky přinutily své majitelky oholit boky jejich pubického trojúhelníku. Může se také jednat o částečné nebo úplné vyholení pubického ochlupení. Některé styly si ponechávají "závodní proužek" - anglicky "racing stripe" (na obou stranách stydkých pysků) nebo "přistávací proužek" - anglicky "landing strip" (přímo nad a v ose s vulvou). Již od ranných dob islámu ctili muslimové (jak muži, tak ženy) tradici „oškubání“ ochlupení v podpaždí a holení pubického ochlupení. Jedná se spíše o preferovanou praxi než o závazek, odstranění může být uskutečněno holením, depilací, zastřihnutím nebo jiným způsobem odstranění. Toto je běžný postup, který je v některých muslimských kulturách považován za určitou formu uctívání, nikoli za hanebný, v regionech, kde se tato tradice ctí, je to požadováno z důvodů dobré hygieny. Důvody k odstranění tohoto ochlupení byly také aplikovány na ochlupení šourku a análního otvoru, aby byl člověk úplně čistý, svěží a daleko od všeho, co může působit špinavost a nečistotu (podle: Al-Munajjid, Sheikh Muhammad Saleh ze 27. července 2004Islam Ruling on Shaving the Pubic Hair, Scrotum and Around the Anus“) Mnoho kultur běžně pohlíželo na vulvu za cosi nemravného, které musí zůstat skryto; například výraz pro externí genitálie - "pudendum", doslova znamená "nemravná věc". Naopak některé kultury vulvu oslavovaly a dokonce uctívaly; některé indické sekty ji ctily pod jménem yoni. Prameny uvádějí, že podobně tomu bylo ve starověku i u některých kultur Středního východu. Aspektem božího uctívání může být část moderní neopagánské víry a mohla být vyobrazena i na paleolitických uměleckých dílech. Jiné víry zase uvažovaly o některých či všech částech vulvy jako o „nečisté“, což mohlo dojít až k ženské obřízce. Mnoho sochařů a malířů si zvolilo nevyobrazit vulvu ve svých dílech, i když se jednalo o nahou ženu. Oblast pubického ochlupení byla často přikryta kouskem látky, fíkovým listem či rukou. Pokud již však byla vulva vyobrazena, byla obvykle bez pubického ochlupení (byla lysá), stejně jako fyzické zobrazení vulvy, bez ohledu na to, zda by vulva byla při dané póze viditelná. V moderní době vyobrazují japonští anime a manga umělci ženu bez vulvy (dokonce i v pornografické hentai), aby vyhověli nárokům cenzorů. Během historie nebylo umělecké vyobrazení vulvy běžné kvůli estetickým a mravnostním nárokům. Teprve po širokém rozšíření pornografie v západních zemích se stalo vyobrazení vulvy běžnější.

Literatura

  • ROB, Lukáš; MARTAN, Alois; CITTERBART, Karel a kolektiv. Gynekologie. 2. vyd. Praha : Galén, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7.  


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vulva
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Vulva