Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Česká tisková kancelář

Z Multimediaexpo.cz

Česká tisková kancelář (zkratka ČTK, anglicky Czech News Agency nebo Czech Press Agency) je česká zpravodajská agentura (dříve tisková agentura nebo tisková kancelář), jedna z národních tiskových a informačních agentur. Vznikla v roce 1992 jako veřejnoprávní instituce (zřízena zákonem o ČTK č. 517/1992 Sb.) jako následnická organizace Československé tiskové kanceláře (ČTK nebo „Četka“). Od roku 1996 ČTK není dotována ze státních prostředků. ČTK má 16 poboček v České republice a zahraniční zpravodaje v 7 zemích. Zpracovává také zprávy světových agentur jako Reuters, AFP, AP, ITAR-TASS, DPA, ANSA, EFE a spolupracuje i s řadou dalších národních agentur. K 1. 1. 2011 měla ČTK 313 zaměstnanců, z toho 230 redakčních pracovníků (redaktorů, zpravodajů, fotoreportérů, kameramanů…). Její multimediální produkce zahrnuje slovní zpravodajství v češtině a v angličtině, obrazové a zvukové zpravodajství, infografiku, videozpravodajství a další servisy. ČTK denně poskytuje v průměru 700 textových zpráv, 400 fotografií, 35 zvukových záznamů a 10 video reportáží.

Obsah

Fotoarchiv ČTK

Obsahuje kolem 5 miliónů fotografií, podle ČTK představujících nejúplnější a nejpřehlednější kolekci snímků dokumentujících vývoj našich států i společnosti od počátku minulého století. Kolem 700 000 snímků je v digitální podobě jako součást Infobanky ČTK.

Infobanka ČTK

Obsahuje zpravodajství ČTK v češtině a v angličtině, dokumentační databáze, archiv všech deníků a dalších periodik vycházejících v České republice, jakož i další textové, obrazové i zvukové informace.

Dokumentační databáze

Dokumentační databáze (například údaje o zemích světa, o Evropské unii, biografie významných lidí, databáze českého fotbalu) jsou součástí Infobanky ČTK. Jsou stejně jako ona přístupné na internetu za poplatek předplatitelům. V elektronické podobě začaly vznikat po roce 1993. Z doby před tím roky existují archivy papírové, případně mikrofišové (mikrofiche).

Historie

Agenturní zpravodajství vzniklo v Českých zemích někdy počátkem 19. století spolu s rozvojem tiskového zpravodajství denního tisku. Zpočátku v němčině, s rozvíjejícim se češstvím na přelomu 19. a 20. století i v češtině. Původní rakouská státní tisková agentura k.k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau (Korrbyro), první státní tisková agentura na světě, soustředila po Rakousko-uherském vyrovnání svou činnost v Předlitavsko. A tak zároveň s Rakouskem-Uherskem vznikla v Praze v roce 1867 první agenturní odbočka v Českých zemích. Samostatné maďarské zpravodajství v Uhrách vedlo v roce 1883 k založení oficiální maďarské agentury MTI. Po Praze vznikaly v Českých zemích postupně i další agenturní odbočky – brněnská a ostravská (obě 1894), olomoucká, plzeňská a další. Zpravodajská korespondence probíhala v němčině. Česká redakce vznikla teprve v roce 1906 v pražské odbočce Korrbyra. Zkratka ČTK se objevila už na začátku první války, kdy ve Washingtonu představitelé českého exilu založili samostatnou zpravodajskou agenturu Českou tiskovovou kancelář. Stejně se jmenovala i národní agentura založená v roce 1916 v Londýně na podnět T. G. Masaryka. Československá tisková kancelář vznikla 28. října 1918, spolu Československou republikou. K jejím prvním českým agenturním novinářům patřili Karel Mečíř, Jan Hajšman, Cyril Dušek. Německé zpravodajství patřilo i nadále až do počátku nacistické okupace k jedněm z nejkvalitnějších. Tehdejší „fotografické oddělení“ se začalo rozvíjet od poloviny 20. let. Rozsáhlý fotoarchiv přežil ve válečném vinohradském „exilu“ bombardování hlavní budovy agentury. Za nacistické a komunistické totality byla podrobena cenzuře a obsah zpravodajství byl podřizován potřebám režimu.

Související články

Externí odkazy