Velké Němčice

Z Multimediaexpo.cz

Městys Velké Němčice se nachází v okrese Břeclav, kraj Jihomoravský.

  • Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 1 644 obyvatel.
  • Ke dni 1. 1. 2020 zde žilo 1 772 obyvatel.

Velké Němčice se rozprostírají na levém břehu řeky Svratky v nadmořské výšce 184 m n. m. v rovinatém území. V jejich blízkosti se nacházejí porosty lužních lesů a v dálce lze spatřit siluetu Pálavských vrchů. Hlavní komunikace od Hustopečí k Brnu ponechává staré sídelní jádro stranou, takže náves s kostelem, starou školou a radnicí leží od této komunikace směrem západním. Archeologické nálezy dokládají využívání katastru už prvními zemědělci mladší doby kamenné. V 19. století zde prováděl výzkum K. J. Bukovanský, po něm poté A. Rzehak a na počátku 20. století I. L. Červinka.

Obsah

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1220. Podle první písemné zmínky o Velkých Němčicích patřila obec již roku 1228 klášteru velehradskému. Při němčickém dvorci byly od počátku vysazovány vinohrady a nezanedbával se ani chov dobytka. V době předhusitské byly zakládány též rybníky pro chov kaprů a štik.

Značného rozkvětu dosáhla obec roku 1549, kdy byla císařem Ferdinandem I. povýšena na městečko, jež Zikmund Heldt z Kementa ozdobil zámkem. Zůstal by jí snad i titul městský (1562), nebýt událostí třicetileté války, které obec zcela zpustošily.

V současné době má obec 1640 obyvatel a je tvořena převážně rodinnými domy s pěkně upravenými zahrádkami. V jejím centru byl v minulých letech vybudován park, který slouží lidem odpočinku i zábavě a kde se pravidelně na svátek svatého Vavřince konají tradiční hody. Chasa staví máj, krojovaný průvod s kapelou prochází obcí a v sobotu i v neděli si přijde většina obyvatel se svými hosty zatancovat „pod máju“. Nedochoval se zde bohužel původní kroj a tak jej nahrazuje kroj kyjovský.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.[1]

Vinařství

Každý rok v měsíci únoru pořádají němčičtí vinaři pod hlavičkou Svazu zahrádkářů výstavu vín spojenou s ochutnáváním, kde je vystaveno až 800 vzorků. Za doprovodu cimbálové muziky „koštuje“ a posuzuje víno jak odborná porota, tak i několik stovek návštěvníků výstavy.V Němčicích najdeme sportovní celky Sokola a Orla. TJ Sokol má několik oddílů, které se zúčastňují okresních a krajských soutěží a organizuje turnaje o přeborníka obce v košíkové, fotbale a stolním tenise. Jednota Orla organizuje turnaje v oblíbené malé kopané a ve florbale, její členové se pravidelně schází, aby se zdokonalili v těchto a dalších sportovních odvětvích.V obci je ještě řada dalších zájmových sdružení, která jsou také velice aktivní. Je to Myslivecké sdružení, Modelářský klub, Svaz zahrádkářů, Sbor dobrovolných hasičů, rybářský kroužek a holubáři.Vynikající úroveň má místní základní škola, která se stává každoročně místem setkání stovek učitelů v rámci setkání Přátel angažovaného učení. Školu navštěvují žáci ze 13 měst a obcí regionu.

Pamětihodnosti

  • Zámek Velké Němčice
  • Kostel svatého Václava a svatého Víta
  • Kaple „Kaštílek“
  • Socha svatého Jana Nepomuckého
  • Sousoší Piety

Souřadnice

Reference

  1. Rozhodnutí č. 13 předsedy Poslanecké sněmovny, k stanovení obcí městy a městysi, Miloslav Vlček, 10. listopadu 2006


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Velké Němčice
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Velké Němčice
  Města, městyse a obce okresu Břeclav  

Bavory • Boleradice • Borkovany • Bořetice • Brod nad Dyjí • Brumovice • Břeclav • Březí • Bulhary • Diváky • Dobré Pole • Dolní Dunajovice • Dolní Věstonice • Drnholec • Hlohovec • Horní Bojanovice • Horní Věstonice • Hrušky • Hustopeče • Jevišovka • Kašnice • Klentnice • Klobouky u Brna • Kobylí • Kostice • Krumvíř • Křepice • Kurdějov • Ladná • Lanžhot • Lednice • Mikulov • Milovice • Moravská Nová Ves • Moravský Žižkov • Morkůvky • Němčičky • Nikolčice • Novosedly • Nový Přerov • Pavlov • Perná • Podivín • Popice • Pouzdřany • Přítluky • Rakvice • Sedlec • Starovice • Starovičky • Strachotín • Šakvice • Šitbořice • Tvrdonice • Týnec • Uherčice • Valtice • Velké Bílovice • Velké Hostěrádky • Velké Němčice • Velké Pavlovice • Vrbice • Zaječí